KONKURENCJE FLL

ROBOT GAME

ROBOT GAME to tzw. przejazd robotów, który odbywa się na specjalnych stołach konkursowych. Drużyny muszą zaprojektować, zbudować i zaprogramować autonomicznego robota korzystając z zestawów LEGO Mindstorms. Następnie robot ten w dzień turnieju, podczas konkurencji Robot Game ma do wykonania zadania konkursowe tzw. misje.

Każda drużyna ma 3 przejazdy po 150 sekund każdy. Pod koniec każdego przejazdu sędziowie podliczają na arkuszach ocen punkty za przejazdy.  Następnie zbierają podpisy pod punktacją  od jednej osoby z drużyny, jest wtedy czas na zapoznanie się z przydzielonymi punktami oraz zakomunikowanie wszelkich niezgodności i wątpliwości sędziemu głównemu. W każdej rundzie drużna uzyskuje punkty, które nie są zależne od pozostałych przejazdów. Do rankingu będą wliczane punkty za jeden, najlepszy przejazd (z trzech możliwych). Punkty przyznawane są według znormalizowanego Arkusza Ocen FLL “Najlepszy Przejazd Robota”. Mimo, że na macie podczas przejazdu można zdobyć więcej niż 50 punktów jednak w kategorii Robot Game można otrzymać ich maksymalnie 50. Zdobyte przez was punkty będą proporcjonalnie przeliczone. Drużyna, która uzyska najwięcej punktów za przejazd na macie podczas konkursu otrzyma 50 punktów w klasyfikacji Robot Game. Pozostałe drużyny otrzymają proporcjonalną ilość punktów.

Koniecznie zapoznaj się ze wytycznymi technicznymi dotyczącymi zestawów do budowy robotów, dozwolonych części, informacji o oprogramowaniu i budowy stołu konkursowego.

IMG_2363IMG_8740 IMG_8794 IMG_8725 FLL_FinalCE_2013_Friday_12188621715_l IMG_2663_8386796000_l

 

RESEARCH PROJECT

Prezentacja Projektu – w dniu konkursu każda drużyna ma 5 minut na zaprezentowanie rezultatów projektu badawczego przed komisją sędziowską. Prezentacja powinna zawierać następujące elementy: zidentyfikowanie rzeczywistego problemu, stworzenie innowacyjnego rozwiązania oraz podzielenie się swoimi odkryciami z lokalną społecznością. Członkowie jury muszą upewnić się, że nad projektem pracowali wszyscy członkowie drużyny. W tej kategorii można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Punkty przyznawane są według Arkusza Ocen FLL „Najlepszy Projekt Badawczy”.

Podczas realizacji Projektu Badawczego drużyny szukają odpowiedzi na aktualne problemy naukowe, proponują innowacyjne rozwiązania oraz dzielą się nimi z lokalną społecznością.

Problem badawczyprojekt badawczy

Drużyna przeprowadza badania naukowe uwzględniając temat przewodni konkursu (Wyzwanie). Członkowie drużyn identyfikują problemy z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa, eksplorują istniejące już rozwiązania oraz generują własne. Istotne jest by drużyna zrealizowała wszystkie wymienione kroki i przedstawiła je przed komisja sędziowską.Drużyna angażując się w rozwiązywanie problemu badawczego generuje zazwyczaj wiele nietypowych rozwiązań, z których następnie drogą konsensusu musi wybrać jedno najbardziej innowacyjne.

Innowacyjność rozwiązania – oznacza, że nie jest ono używane jeszcze przez nikogo innego. Może to być zupełnie nowy pomysł, albo ulepszenie istniejącego rozwiązania na podstawie analizy problemu. Drużyna musi udowodnić przed komisją sędziowską, że rozwiązanie jest przemyślane, zbadane oraz innowacyjne.

Prezentacja

FLL_FinalCE_2013_HNF_Paderborn_12188512276_l

Czas na prezentację – 5 MINUT

Upewnij się, że Twoja drużyna przygotowała prezentację projektu w sposób kreatywny i zrozumiały dla innych. Widzieliśmy już projekty zaprezentowane w formie piosenki, skeczu, audycji radiowej, wywiadu telewizyjnego, poezji, historii, tańca i gry. Komisja sędziowska zawsze jest zainteresowana unikatowymi prezentacjami. Każda drużyna musi znaleźć własny pomysł na zaprezentowanie zdobytej wiedzy w sposób inteligentny, innowacyjny i sprytny.

Jeśli Twoja drużyna potrzebuje specjalnego sprzętu, powiadom o tym wcześniej organizatorów turnieju i dowiedz się, czy będą w stanie go zapewnić. Jeśli nie, wtedy Twoja drużyna będzie musiała zorganizować potrzebny sprzęt i przynieść go na konkurs.

Przypominamy! Twoja drużyna ma 5 minut na zaprezentowanie swojego projektu przed komisją sędziowską. Nie możecie go przekroczyć! Upewnijcie się, że mieścicie się w wyznaczonym czasie, zróbcie kilka prób prezentacji projektu.

Dzielenie się odkryciami

Jest to kolejny krok w realizacji projektu, podczas którego drużyny muszą podzielić się swoimi badaniami, odkryciami oraz rozwiązaniami z lokalną społecznością. Może to być organizacja pozaszkolna albo szkoła publiczna. Zaprezentowanie zebranego materiału jest dla członków drużyny wizytówką tego, co osiągnęli.

Źródła inspiracji
Teksty, artykuły, książki, video… Pamiętajcie, że instytucje takie jak: biblioteki, szkoły, samorządy, muzea, lokalne urzędy, centra aktywności mogą być niezastąpionym źródłem informacji na temat nauczania. Kontakt ze specjalistami jest również dobrym sposobem zdobycie cennych wskazówek i informacji dotyczących Projektu Badawczego.

Zobacz, jak wygląda przykładowy projekt badawczy.

 

ROBOT DESIGN

Projekt robota będzie oceniany pod względem  innowacyjności, stabilności konstrukcji oraz stopnia powiązania z projektem. W kategorii Konstrukcja Robota można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Punkty przyznawane są według Arkusza Oceny „Najlepszej Konstrukcji Robota” FLL.

 

TEAMWORK

8386793146_9d3bea370f_o

Współpraca członków zespołu jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w FLL. Drużyna musi wykazać się entuzjazmem, zapałem, duchem sportowej rywalizacji,  szacunkiem dla członków swojej drużyny, a także powinna wspierać i pomagać członkom innych drużyn. FLL uznaje 3 formy oceniania pracy zespołowej: obserwowanie grupy podczas interakcji, wywiad, specjalne zadania. Wszystkie przedstawione sposoby oceny pracy grupowej maja swoje zalety, dlatego FLL daje organizatorom prawo wyboru. W tej kategorii można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Punkty przyznawane są według Arkusza Ocen FLL „Najlepsza Praca Zespołowa”.